Tenester

Tømrerarbeid

Tømrerarbeid

AS Betongindustri leverer tenester innenfor tømmer- og snekkerfaget. 

Betong- og murarbeid

Betong- og murarbeid

As Betongindustri har brei erfaring innan det meste av mur og betongfaga.

Sal av tre- og murprodukter

Sal av tre- og murprodukter

Me har trevarelager og festemateriell, da me ikkje har på lager - skaffar me!